Kontakt

POLI Centrum Kształcenia i Integracji

ul. Podjazd 7/9A, 81-805 SOPOT

tel. +48 58 732 73 01, kom. +48 505 82 75 82

konto mBank nr: 97 1140 2004 0000 3002 7662 2829

ZAPYTAJ O OFERTĘ [addr:biuro #%%# poli.edu.pl - replace #%%# with]

UWAGA! Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na poniższych zasadach, zgodnie z ustawą RODO z 27 kwietnia 2016r.

Informacja, dotycząca przetwarzania danych osobowych

Niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem danych przekazanych za pomocą niniejszego formularza  jest POLI Centrum Kształcenia i Integracji Joanna Saganowska, z siedzibą przy ul. Podjazd 7/9a w Sopocie.
 2. Celem zbierania danych za pomocą powyższego formularza jest:
  • możliwość przesyłania drogą elektroniczną treści marketingowych na wskazany adres e-mail  i kontaktowania się na podany w formularzu numer telefonu,  na czas nieokreślony;
  • realizacja umowy na świadczenie usługi nauczania języka polskiego jako obcego,  organizacja egzaminu,   na czas realizacji umowy.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania kontaktu i wykonania ww. umowy. W przypadku odmowy podania danych, nie będzie możliwe wykonanie umowy.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu przedmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz osoby upoważnione przez Administratora, w tym podmioty przetwarzające je w jego imieniu, np. dostawcy usług technicznych i podmioty świadczące mu usługi doradcze i finansowe.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, może to jednak nastąpić z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych.