POLI Centrum Kształcenia i Integracji

O szkole językowej POLI

POLI Centrum prowadzi kursy grupowe i indywidualne z języka polskiego jako obcego dla obcokrajowców.

Oferujemy kursy z podręcznikiem oraz na materiałach własnych z użyciem technik multimedialnych dla dorosłych i młodzieży.

Przygotowujemy do egzaminów państwowych, poświadczających znajomość języka polskiego. Certyfikat z języka polskiego niezbędny jest w celu, m in.:

  • uzyskania obywatelstwa polskiego,
  • uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Nauczamy języka polskiego kandydatów na studia humanistyczne i prawnicze, medyczne, ekonomiczne i techniczne.

Misją POLI centrum jest nauczenie języka polskiego, w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację oraz zapoznanie z aspektami kultury i obyczajowości polskiej.

Celem działalności jest skuteczna komunikacja i integracja społeczno-kulturowa cudzoziemców i Polaków.