Miesiąc: styczeń 2018

egzamin na certyfikat polskiego

Jak zdać egzamin państwowy z języka polskiego?

Międzynarodowy certyfikat z języka polskiego. Państwowe egzaminy kończące się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie posiadanych umiejętności, niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie, jak i w piśmie. […]

Czytaj więcej