Wyposażenie szkoły

Przestrzenne i wysokie sale wyposażone są w ruchome stoły konferencyjne i krzesła zapewniają możliwość  prowadzenia zajęć warsztatowych.

Nowoczesne tablice multimedialne pozwalają na przeprowadzanie ciekawych i urozmaiconych zajęć.

Zajęcia prowadzone są komfortowo w małych międzynarodowych grupach.

Dysponujemy biblioteczką dla studentów i dostępem do Internetu na terenie szkoły.