Metody nauczania

Zajęcia prowadzimy w oparciu o sprawdzone programy autorskie i podręczniki, tablice leksykalne, gramatyczne oraz materiały multimedialne.

Lekcje prowadzimy po polsku. Kładziemy nacisk na komunikację. Poprzez zanurzenie w języku polskim szybko przełamujemy bariery językowe.

Konsultacji udzielamy w języku polskim, angielskim, niemieckim lub rosyjskim.

Zajęcia indywidualne dostosowujemy do poziomu zaawansowania i szybkości uczenia się studenta.