Miesiąc: luty 2019

Struktura państwowego egzaminu z języka polskiego jako obcego

Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Do egzaminu przystępują osoby, które chciałyby udokumentować poziom znajomości języka polskiego. Państwowy egzamin trwa dwa dni i składa się z dwóch części. Pierwsza część – pisemna zawiera cztery elementy: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna, wypowiedź pisemną. Egzamin pisemny […]

Czytaj więcej