Jak zdać egzamin państwowy z języka polskiego?

międzynarodowy egzamin z języka polskiego
Certyfikat polski

Międzynarodowy certyfikat z języka polskiego.

Państwowe egzaminy kończące się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie posiadanych umiejętności, niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie, jak i w piśmie.

Jak skutecznie przygotować się do egzaminu?
Im wcześniej zdecydujesz się na przystąpienie do egzaminu i zaczniesz się do niego przygotowywać, tym większe będą Twoje szanse na uzyskanie pozytywnego wyniku.

Jeśli uczysz się języka polskiego w szkole językowej lub na uniwersytecie, poproś o pomoc lektora, który zna Twoje mocne i słabe strony i doradzi, który poziom zaawansowania będzie dla Ciebie odpowiedni. Następnie, przeanalizuj razem z nim standardy wymagań dotyczących egzaminu.
Kolejny krok to zanurzenie się w języku polskim. Słuchaj polskich piosenek, oglądaj telewizję. Czytaj gazety i książki. Poszukaj przez Internet polskich kolegów, z którymi będziesz mógł rozmawiać. Pisz e-maile i rozmawiaj przez telefon z polskimi znajomymi. Jest to najlepszy sposób na sprawdzenie, jak i podszkolenie nabytych już umiejętności językowych.
Egzamin przeprowadzany jest na różnych poziomach i mogą do niego przystąpić osoby pełnoletnie, cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą.

W naszym Centrum językowym POLI organizujemy intensywne kursy przygotowujące do egzaminu. Zapraszamy serdecznie młodzież i dorosłych. Kursy przygotowujące do egzaminu sprawdź w ofercie.

Dodaj komentarz