Mnemotechniki w nauce języka polskiego

Mapa myśli
Mnemotechniki w praktyce

Jednymi z najskuteczniejszych narzędzi, po które możemy sięgnąć w procesie uczenia się języka obcego, są mnemotechniki, które ułatwiają zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie sobie informacji. Jest kilka rodzajów mnemotechnik, które są szczególnie przydatne w nauce języków obcych.  Należą do nich:

Łańcuchowa metoda skojarzeń – która daje możliwość zapamiętywania długich list przedmiotów wraz z ich cechami, polegająca na łączeniu wyrazów w pary na zasadzie skojarzeń. Następnie tworzymy, opowiadanie wplatając te słowa, które chcemy zapamiętać. Taki sposób zapamiętywania daje możliwość odtworzenia poszczególnych elementów we właściwej kolejności.

Mapa myśli — jest popularną formą notatek graficznych, która przypomina swą strukturą mapę, na której przedstawione są graficzne relacje pomiędzy zapisanymi na niej informacjami, w postaci słów-kluczy a mini obrazkami.

Akrostychy — metoda polegająca na tworzeniu zdania, pozwalająca na kolejne zapamiętywanie informacji. Pierwsze litery wyrazów są początkowymi literami elementów do zapamiętania. Bardzo przydatny sposób np. w nauce polskich przypadków:

Mama Dała Córce Bułkę Nasmarowaną Masłem Wiejskim – mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz.

Wykorzystując mnemotechniki w nauce języka, możemy znacznie poprawić skuteczność i efektywność naszej nauki. Używając mnemotechnik, podwyższamy swoje umiejętności potrzebne w zapamiętywaniu takie jak wyobraźnia, koncentracja, umiejętność kojarzenia i wizualizacja.

Oznaczone , , , ,

Dodaj komentarz